Загальна інформація

Засновник і видавець: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Журнал зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ 24527-14467Р від 12.06.2020.

ISSN 2786-491X (Друк)

Адреса редакції: Україна, 49005, Дніпро, проспект Гагаріна, 26

Електронна пошта редколегії: rvv_vonr@dduvs.in.ua

Телефон: +380937450505

У збірнику “Огляд філософії, економіки та права” представлені наукові роботи, що висвітлюють та осмислюють нові грані людського буття та економіко-правові орієнтири існування людства на початку нового тисячоліття. Особлива увага приділяється формам їхнього прояву та відображення у філософії, економіці, праві.

Журнал «Філософський, економічний та правовий огляд» внесено до категорії “Б” переліку наукових фахових видань України, в яких оприлюднюються результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (юридичні, філософські, економічні науки) (Наказ Мін. освіти і науки України від 10.10.2022 № 894).