ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Відносини між авторами, редакторами та рецензентами в нашому журналі засновані на академічній доброзичливості, об’єктивності оцінок і пріоритеті наукової якості. Ми дотримуємося принципів Кодексу поведінки для редакторів, визначених Комітетом з етики наукових публікацій, зокрема:

ЧЕСНА ГРА

Рукописи повинні оцінюватися на предмет їх наукової якості незалежно від раси, етнічного походження, статі, сексуальної орієнтації, релігії, національної приналежності чи політичних переконань автора.

ВИКЛЮЧЕННЯ ПЛАГІАТУ, НАКЛЕПУ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Наш журнал відхиляє будь-які матеріали, які порушують юридичні вимоги щодо плагіату, наклепу та порушення авторських прав.

СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РЕДАКТОРІВ

Головний редактор повинен керуватися політикою редакції журналу і консультуватися з іншими редакторами або рецензентами щодо рішення про публікацію.

РЕДАКТОРИ

● мають повне право відхилити / прийняти статтю, керуючись об’єктивними науковими критеріями і висновками рецензентів;

● забезпечують якість опублікованого матеріалу;

● повинні будь-які конфлікти інтересів;

● зберігають конфіденційність інформації, що відноситься до представлених рукописів;

● відстоюють свободу наукового вираження думок;

У разі виникнення підозр у редактора щодо справжності, оригінальності або етичної правильності статті, публікація останньої відкладається до усунення сумнівів. Неопубліковані матеріали представленої рукописи не повинні використовуватися у власних дослідженнях редактора без письмової згоди автора.

СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОРІВ

Автори повинні:

● переконатися, що вони написали дійсно оригінальні роботи;

● внести значний вклад в дослідження (якщо у статті кілька авторів);

● гарантувати отримання дозволу на використання матеріалів, захищених вторським правом;

● підтвердити, що рукопис раніше ніде не публікувалася і в даний час не розглядається для публікації в іншому місці;

● вказати всі джерела, використані при створенні їх рукописи;

● розкрити у своєму рукописі будь-який істотний конфлікт інтересів, який може бути витлумачений який впливає на оцінку їх рукописи.

Інформація, отримана авторами в приватному порядку, наприклад, в ході бесіди, листування або дискусії з третіми особами, не повинна використовуватися або повідомлятися без явного письмового дозволу джерела. Відправляючи статтю до редакції, автори погоджуються, що (в разі публікації в паперовій версії журналу) їх текст буде автоматично опубліковано в онлайн-версії журналу (у відкритому доступі).

СФЕРА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Рецензент повинен:

● повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, які можуть визначати їх укладення;

● зберігати конфіденційність інформації, що відноситься до рукопису;

● бути об’єктивними і конструктивними в своїх рецензіях.

Неопубліковані матеріали представленої рукописи не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензентів без письмової згоди автора.