PHILOSOPHY, ECONOMICS AND LAW REVIEW. Volume 3, no. 1, 2023 (UA)

Title

Content

 

ФІЛОСОФІЯ

 

Юрій ХОДАНИЧ
“РЕЛІГІЯ” В ФІЛОСОФІЇ І. КАНТА

 

Віталій МУДРАКОВ
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ТЕМАТИЧНЕ ОКРЕСЛЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПЕРСПЕКТИВ МЕТАФОР НІЦШЕ

 

Артем КОКОШ
УКРАЇНСЬКІ ЕМІГРАЦІЙНІ СТУДІЇ ПРО МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

 

Василь ПОПОВИЧ, Яна ПОПОВИЧ
ФІЛОСОФІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В МОДЕЛЯХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Алла ЗАЛУЖНА, Антон ЗАЛУЖНИЙ, Тамара ШАДЮК
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТРЕБАМИ СПОЖИВАЧІВ

 

Ольга ГОЛД
ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ: АСПЕКТИ ГІБРИДНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО

 

Лариса ЛІГОНЕНКО, Леся ГРИЦЯК
АКАДЕМІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Юлія ГАЛЕНКО, Йоріс КАЗЛАУСКАС
НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: МЕТОДИКА, ПІДХОДИ ТА ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

Олександр КРАСІЛЬЩІКОВ
РОЗВИТОК ТАЛАНТІВ: ІСТОРІЯ ТА ФОЛІСОФІЯ МОДЕЛЕЙ ЩОДО СПОРТУ ВИСОКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

 

ЕКОНОМІКА

 

Олексій ГУЦАЛЮК, Юлія БОНДАР, Наталія РЕМЗІНА, Рафал ЛІЗУТ
ВИДОЗМІНИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО СЕРВІСУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Світлана ХАМІНІЧ, Кристина ГЕТІ
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

 

Лариса МАРЦЕНЮК, Тетяна ЧАРКІНА, Наталія ЧЕРНОВА, Камерон БАТМАНГЛІЧ
ВІЙСЬКОВИЙ ТУРИЗМ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

 

Вікторія ХМУРОВА, Ірина ГРАЩЕНКО, Любов ЛІКАРЧУК
ФОРМУВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА

 

Лілія ФІЛІПІШИНА, Тетяна МЕТІЛЬ, Бадрі ГЕЧБАЯ
ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ У СИСТЕМІ РИНКУ МОРСЬКОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

 

Олена ГАЛУШКО, Євгенія КОВАЛЕНКО-МАРЧЕНКОВА, Муртаз КВІРКВАЯ
ВОРОНКИ КОНВЕРСІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПРОДАЖІВ ТА МАРКЕТИНГУ

 

Олександр КОСИЧЕНКО, Ілля КЛИНИЦЬКИЙ
АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ДОКУМЕНТІВ З МЕТАДАНИМИ

 

Тетяна ЗАГОРЕЛЬСЬКА, Бісваджит ДАС
ЕФЕКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ ЯК СКЛАДОВІ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 

Анастасія КОЛЄСНІЧЕНКО, Mарина ТКАЧЕНКО
ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ СКЛАДОВИХ БАЛАНСУ

 

Леся МАРЧУК, Владислав ЯКОВЛЕВ
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

 

ПРАВО

 

Лариса НАЛИВАЙКО, Роберт Маꥲ
ПРОБЛЕМИ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ ТА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

 

Гус МЕЕРШУК
СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ, ОРІЄНТОВАНОЇ НА ГРОМАДУ ПОЛІЦІЇ: ДЕЯКИЙ ГОЛЛАНДСЬКИЙ ДОСВІД

 

Василь БЕРЕЗНЯК, Алла ДЕМИЧЕВА, Рікардо Даніель ФУРФАРО
ПОРУШЕННЯ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПОВНОМАШТАБНОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

 

Юрій НІКІТІН, Ірина НІКІТІНА
ВІЙНА ЯК ЗАСІБ ПОЛІТИЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ: ПСИХОЛОГО-КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

 

Ольга ЯВОР
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ПОЗБАВЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ, ШЛЮБ МІЖ ЯКИМИ Є НЕДІЙСНИМ АБО ВИЗНАНИЙ ТАКИМ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

 

Володимир ШАБЛИСТИЙ, Валентин ЛЮДВІК
ВІДМЕЖУВАННЯ ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ МАТІР’Ю НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ДИТИНИ, ВІД СУМІЖНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ЗА ОЗНАКАМИ СУБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

 

Дмитро КАМЕНСЬКИЙ
МАНІПУЛЮВАННЯ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ЯК СКЛАДНИЙ БІЛОКОМІРЦЕВИЙ ЗЛОЧИН: АМЕРИКАНСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ПІДХОДИ

 

Дар’я БУЛГАКОВА, Валентина БУЛГАКОВА
ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВІДПОВІДНО ДО ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ ЗГІДНО ІЗ ЗАГАЛЬНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ЗАХИСТУ ДАНИХ У ПРАВІ ЕВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

Олександр КРАВЧЕНКО
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМЕРЦІЙНИХ СЕКРЕТІВ БІЗНЕСУ